Moctel Pîn-afal ac Iâ

Pîn-afal ac Iâ 🍍

Sawrus a ffres, mae’r moctel hwn yn gweithio’n arbennig o dda i roi hwb i chi pan fyddwch wedi blino’n lân wedi’r holl bartïon!

Yr hyn sydd ei angen:

  • Joch o gordial mefus 🥤
  • Hanner leim ffres
  • 1 fefusen ffres 🍓
  • Sudd pîn-afal 🍍
  • Lemonêd 🥤

Beth i’w wneud:

Gwasgwch y leim a’i ychwanegu at y sudd pîn-afal. Ychwanegwch iâ wedi’i falu a’i gymysgu’n dda. Ychwanegwch y cordial mefus. Defnyddiwch fefusen a lletem o leim fel garnais. Yfwch ef trwy welltyn (un o’r rhai mawr ffansi, os oes gennych chi un!)

Gadael Ymateb