Moctel Cynnes y Gaeaf

Ydy hi’n oer tu allan? Bydd y dewis amgen blasus a Nadoligaidd iawn hwn i win cynnes yn eich cynhesu mewn dim o dro! ❄️⛄

Yr hyn sydd ei angen:

  • 75ml o sudd afal 🍏
  • 75ml o sudd llugaeorn 🥤
  • 2½ llwy de o fêl 🍯
  • Lletemau lemwn 🍋

Beth i’w wneud:

Cynheswch y sudd afal a llugaeron. Ychwanegwch y mêl a’i droi, rhowch y lletemau lemwn i mewn a’i weini’n boeth.

Addasiad! Yn lle mêl, ychwanegwch ffon sinamon a dwy a hanner llwyaid o siwgr pan fyddwch yn ei gynhesu.

Leave a Reply