Moctel Cnau Coco Oer

Oed a throfannol, bydd y moctel hwn yn siŵr o’ch oeri.

Yr hyn sydd ei angen:

  • 2 sleisen o giwcymbr 🥒
  • 2 llwy de o gordial leim 🥤
  • 2 llwy de o siwgr 🥄
  • 2 ddeilen mintys wedi’u torri’n fân 🍃
  • Dŵr cnau coco 🥥

Beth i’w wneud:

Gwasgwch y sleisys ciwcymbr, cordial leim, siwgr a dail mintys. Ychwanegwch y dŵr cnau coco. Oerwch am 1 awr ac yna ei weini dros rew.

Mwynhewch! 😀

Gadael Ymateb