Mathau o Sesiynau

Dyma’r sesiynau, pecynnau cymorth ac adnoddau y mae Switched On yn eu darparu ar hyn o bryd:

Matrics Opsiynau ABCh Ysgolion Cynradd

Noder:

Mae pob sesiwn ar gyfer dim mwy na 30 o ddisgyblion a gall yr amseru amrywio rhwng grwpiau blwyddyn (gellir addasu er mwyn cyfateb i amserlenni ysgolion):

Blwyddyn 2: Amser Stori: Meddyginiaethau Ellie (20 munud)
Blwyddyn 3: Sylweddau Peryglus a Niweidiol (40 munud)
Blwyddyn 4: Mwg (40 munud)

Blwyddyn 5: Alcohol a Diogelwch (40 munud)
Blwyddyn 6: Sylweddau a Diogelwch (40 munud)


Matrics Opsiynau ABCh Ysgolion Uwchradd

* Sesiynau’n cynnwys cysylltiadau ag Ymwybyddiaeth o Sylweddau ac Addysg Rhyw a Pherthynas

Noder:

Mae pob sesiwn ar gyfer dim mwy na 30 o ddisgyblion ac yn para 40-50 munud:

Blwyddyn 7: Dibyniaeth Heb Wybod
Blwyddyn 8: Noson Allan (mae’r sesiwn hon yn cynnwys cysylltiadau i Addysg Rhyw a Pherthynas)
Blwyddyn 9: Egni Ffug
Blwyddyn 10: Ymwybyddiaeth o Ganabis

Blwyddyn 11: Dylanwad a Chydsyniad (mae’r sesiwn hon yn cynnwys cysylltiadau i Addysg Rhyw a Pherthynas)
Blwyddyn 12: Dan Ddylanwad: Ydych Chi’n Ddiogel?
Blwyddyn 13: Barod am Gyfrifoldeb: Ydych Chi Wir?

Ar gyfer sesiynau chweched dosbarth rydym yn cynnig gwasanaeth 20-30 munud yn y neuadd gyda’r grŵp blwyddyn cyfan (Bl12 a Bl13 ar wahân)


Cyn trefnu sesiynau, a fyddech cystal â nodi’r canlynol:

  • Rhaid bod o leiaf un aelod o staff yn bresennol drwy gydol pob sesiwn.
  • Rydym angen cyfrifiadur wedi’i gysylltu i daflunydd neu fwrdd gwn rhyngweithiol fel y gallwn roi ein cof bach ynddo pan fyddwn yn cyrraedd.

Hefyd:

Nid ydym yn gyfrifol am ymddygiad na disgyblaeth disgyblion.

  • Ein rôl yw darparu gwybodaeth ffeithiol a chywir ynglŷn â sylweddau a’u defnydd mewn modd rhyngweithiol.
  • Rydym yn croesawu pob adborth er mwyn gwella’n barhaus a chadw cynnwys y sesiynau yn berthnasol ar gyfer y cynulleidfaoedd dan sylw.
  • Bydd ein tîm ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sensitif neu i ymdrin ag ymholiadau perthnasol wedi’r sesiwn neu ar ddyddiad diweddarach y gellir ei drefnu.
  • Rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad ac yn edrych ymlaen at weithio gyda’ch disgyblion.