Cyffuriau ac Alcohol

Pan ddaw hi i gyffuriau ac alcohol, mae hi bob amser yn bwysig cael y ffeithiau cywir. Ar y dudalen hon fe gewch unrhyw wybodaeth y byddwn yn ei chanfod ac yn teimlo y dylech wybod amdani, a hefyd ambell beth defnyddiol arall.

I gael rhagor o wybodaeth, ac os ydych angen cymorth neu gefnogaeth, cliciwch ‘Rydw i Angen Help’ yn y ddewislen.

A-Z o wybodaeth am gyffuriau

Mae gan DAN 247 wybodaeth am y cyfan. Dyma’r man cychwyn gorau os ydych eisiau gwybodaeth am gyffur penodol.

Ein Newyddion Diweddaraf

Siarad am Sbeis

Beth yw Sbeis? Canabinoid synthetig – grŵp o gyffuriau y mae cynhyrchwyr yn honni sy’n efelychu wîd, ond yn aml ...
Read More

Rhybuddion ynglŷn â’r MDMA ‘Donkey Kong’

Mae WEDINOS (Prosiect Cyffuriau Newydd ac Adnabod Sylweddau Newydd Cymru) a Rhaglen Camddefnyddio Sylweddau Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth ...
Read More

Diodydd di-alcohol

Mae’r rhain yn ddewis arall da i alcohol ar noson allan – p’un a ydych chi ddim yn barod i yfed eto, eisiau yfed llai o alcohol, neu eisiau osgoi alcohol yn gyfan gwbl.

Moctel Nadolig

Fideo ddim yn gweithio? Cliciwch yma Bydd y moctel coch llachar hwn yn creu naws y Nadolig! 🎄 Yr hyn ...
Read More

Moctel Cynnes y Gaeaf

Ydy hi’n oer tu allan? Bydd y dewis amgen blasus a Nadoligaidd iawn hwn i win cynnes yn eich cynhesu ...
Read More

Moctel Pîn-afal ac Iâ

Pîn-afal ac Iâ 🍍 Sawrus a ffres, mae’r moctel hwn yn gweithio’n arbennig o dda i roi hwb i chi ...
Read More

Moctel Pina Banana

Llyfn a hufennog, mae’r moctel hwn yn creu teimlad o barti traeth canol haf! Pina Banana🍌 Yr hyn sydd ei ...
Read More

Moctel Mango gyda Chic

Godidog a llawn blas, daw’r moctel hwn ag ychydig o steil i’ch noson! Yr hyn sydd ei angen: 1 llwy ...
Read More

Moctel Sbritser Blodau Ysgaw

Yr hyn sydd ei angen: 50ml o gordial blodau ysgaw 🥤 3 lletem o lemwn 🍋 Hanner llwy de o ...
Read More

Moctel Cnau Coco Oer

Oed a throfannol, bydd y moctel hwn yn siŵr o’ch oeri. Yr hyn sydd ei angen: 2 sleisen o giwcymbr ...
Read More

Moctel Aeron Ysgafn

Ysgafn, llawn ffrwythau a ffrwydrad o flas, mae hwn yn ddelfrydol ar gyfer dechrau’r parti! Yr hyn sydd ei angen: ...
Read More