Moctel Nadolig

Fideo ddim yn gweithio? Cliciwch yma

Bydd y moctel coch llachar hwn yn creu naws y Nadolig! 🎄

Yr hyn sydd ei angen:

 • 1 llwy de o hadau pomgranad 🥄
 • 1 llwy de o siwgr brown 🥄
 • Sudd leim (tua 3 llwy fwrdd, neu ragor i flasu) 🥤
 • 1 rhan sudd oren a lemonêd i ddwy ran sudd pomgranad 🥤

Beth i’w wneud:

Arllwyswch yr hadau pomgranad i wydr ac ychwanegwch y siwgr brown, yna’r sudd leim. Ychwanegwch y sudd oren, lemonêd a sudd pomgranad, cymysgwch, a’i fwynhau!

Moctel Cynnes y Gaeaf

Ydy hi’n oer tu allan? Bydd y dewis amgen blasus a Nadoligaidd iawn hwn i win cynnes yn eich cynhesu mewn dim o dro! ❄️⛄

Yr hyn sydd ei angen:

 • 75ml o sudd afal 🍏
 • 75ml o sudd llugaeorn 🥤
 • 2½ llwy de o fêl 🍯
 • Lletemau lemwn 🍋

Beth i’w wneud:

Cynheswch y sudd afal a llugaeron. Ychwanegwch y mêl a’i droi, rhowch y lletemau lemwn i mewn a’i weini’n boeth.

Addasiad! Yn lle mêl, ychwanegwch ffon sinamon a dwy a hanner llwyaid o siwgr pan fyddwch yn ei gynhesu.

Moctel Pîn-afal ac Iâ

Pîn-afal ac Iâ 🍍

Sawrus a ffres, mae’r moctel hwn yn gweithio’n arbennig o dda i roi hwb i chi pan fyddwch wedi blino’n lân wedi’r holl bartïon!

Yr hyn sydd ei angen:

 • Joch o gordial mefus 🥤
 • Hanner leim ffres
 • 1 fefusen ffres 🍓
 • Sudd pîn-afal 🍍
 • Lemonêd 🥤

Beth i’w wneud:

Gwasgwch y leim a’i ychwanegu at y sudd pîn-afal. Ychwanegwch iâ wedi’i falu a’i gymysgu’n dda. Ychwanegwch y cordial mefus. Defnyddiwch fefusen a lletem o leim fel garnais. Yfwch ef trwy welltyn (un o’r rhai mawr ffansi, os oes gennych chi un!)

Moctel Pina Banana

Llyfn a hufennog, mae’r moctel hwn yn creu teimlad o barti traeth canol haf!

Pina Banana🍌

Yr hyn sydd ei angen:

 • 1 fanana 🍌
 • 1 llwy de o surop almon 🥄
 • 1 llwy de o surop almon 🍯
 • 50ml o hufen sengl 🥛
 • Joch o sudd pîn-afal 🍍

Beth i’w wneud:

Stwnsiwch y fanana gyda fforc. Ychwanegwch weddill y cynhwysion, gan ei droi ar ôl ychwanegu pob elfen. Cymysgwch gydag iâ a’i weini’n oer.

Mwynhewch!

Moctel Mango gyda Chic

Godidog a llawn blas, daw’r moctel hwn ag ychydig o steil i’ch noson!

Yr hyn sydd ei angen:

 • 1 llwy de o fêl 🍯
 • 2 llwy de o biwrî mango 🥄
 • 1 leim ffres
 • Jinjibïar dialcohol 🥤
 • 4 neu 5 sleisen o giwcymbr 🥒

Beth i’w wneud:

Gwasgwch y ciwcymbr a’r mêl gyda’i gilydd, yna ychwanegwch y piwrî mango a sudd y leim. Ychwanegwch iâ wedi’i falu ac ysgydwch ef yn ffyrnig am tua 10 eiliad. Hidlwch ef i wydr, ychwanegwch y Jinjibïar a’i droi i’w gyfuno.

Mwynhewch! 🐎

Moctel Sbritser Blodau Ysgaw

Yr hyn sydd ei angen:

 • 50ml o gordial blodau ysgaw 🥤
 • 3 lletem o lemwn 🍋
 • Hanner llwy de o siwgr brown 🥄
 • Dŵr soda neu lemonêd 🥤
 • Sbrigyn o fintys 🍃

Beth i’w wneud:

Gwasgwch y siwgr brown a’r lletemau leim gyda’i gilydd, ychwanegwch y cordial blodau ysgaw ac yna ei ysgwyd, ychwanegwch soda neu lemonêd a’i droi, arllwyswch dros iâ a’i weini. Gallwch ddefnyddio lletem lemwn a mintys fel garnais.

Mwynhewch!

Moctel Cnau Coco Oer

Oed a throfannol, bydd y moctel hwn yn siŵr o’ch oeri.

Yr hyn sydd ei angen:

 • 2 sleisen o giwcymbr 🥒
 • 2 llwy de o gordial leim 🥤
 • 2 llwy de o siwgr 🥄
 • 2 ddeilen mintys wedi’u torri’n fân 🍃
 • Dŵr cnau coco 🥥

Beth i’w wneud:

Gwasgwch y sleisys ciwcymbr, cordial leim, siwgr a dail mintys. Ychwanegwch y dŵr cnau coco. Oerwch am 1 awr ac yna ei weini dros rew.

Mwynhewch! 😀

Moctel Aeron Ysgafn

Ysgafn, llawn ffrwythau a ffrwydrad o flas, mae hwn yn ddelfrydol ar gyfer dechrau’r parti!

Yr hyn sydd ei angen:

 • Hanner leim ffres
 • 2 lwy de o siwgr brown 🥄
 • 100ml o sudd llugaeron 🥤
 • 50ml o sudd pîn-afal 🍍
 • Dŵr tonig neu lemonêd 🥤

Beth i’w wneud:

Cymysgwch y leim a’r siwgr brown. Ychwanegwch y gwahanol fathau o sudd, ysgydwch a’i dywallt dros iâ. Rhowch donig/lemonêd ynddo a lletem o leim fel garnais.

Mwynhewch!